Záruka

 

Jako distributor značky Butlers společnost Vidámnyik Kft. zaručuje, že spotřebiteli dodá výrobek, který je bez vad a nemá žádné skryté vady, nebo že spotřebitele na případné vady upozorní. 

Společnost Vidámnyik Kft. zaručuje, že prodávané spotřební zboží bude bezvadně fungovat po dobu nejméně 2 (u některých výrobků 3) let, pokud bude používáno v souladu s jeho účelem.

Pokud se domníváte, že jsme tento závazek nemohli splnit, obraťte se co nejdříve na náš zákaznický servis na adrese info@butlers.cz, uveďte číslo své objednávky a doklad o nákupu, abychom mohli Vaši reklamaci prověřit a odpovídajícím způsobem postupovat dále.

(1) Při uplatňování záruky nebo ručení podle zákona spotřebitel může:

        (a) požadovat opravu nebo výměnu, s výjimkou případů, kdy je splnění vybrané záruky nemožné, nebo kdy by to pro prodávajícího znamenalo nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s plněním jiné záruční povinnosti. Při posuzování se přihlíží k hodnotě poskytnuté věci v bezvadném stavu, závažnosti porušení smlouvy a nepohodlí způsobenému spotřebiteli v důsledku plnění záručního práva;

        (b) pokud nevzniká nárok na opravu nebo výměnu, nebo pokud prodávající odmítne opravu nebo výměnu provést, nebo nemůže splnit svou povinnost za podmínek stanovených v odstavci 2., může spotřebitel požadovat přiměřené snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy není možné z důvodu drobných vad.

(2) Oprava nebo výměna musí být provedena v přiměřené lhůtě s ohledem na vlastnosti věci a její zamýšlené použití, k němuž je vlastník oprávněn, aniž by spotřebiteli působilo značné obtíže.

(3) Neprovede-li prodávající opravu nebo neprovede-li ji v přiměřené lhůtě, může spotřebitel vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit jinou osobou na náklady prodávajícího.

(4) Spotřebitel má právo zadržet platbu až do odstranění závady nebo provedení výměny.

Doba trvání záruky je platná od data dodání spotřebního zboží spotřebiteli:

Pro výrobky v hodnotě od 10 000 (cca 630 Kč) do 250 000 HUF (cca 15 600 Kč): 2 roky.

Pro výrobky nad 250 000 HUF (cca 15 600 Kč): 3 roky.

Záruka se vztahuje na následující produkty dostupné v internetovém obchodě:

- elektronické výrobky

- nábytek

- svítidla

- umělé stromky

Záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele. Povinnou osobou v rámci této záruky je dovozce Vidámnyik Kft., jehož kontaktní údaje a informace naleznete v sekci "Kontakty" v internetovém obchodě.

Opravdu si přejete smazat položku z košíku?
 
 
Smazat