Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru newsletteru nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti Vidámnyik Kft. se sídlem Alkotás u. 53. (MOM Park Bevásárlóközpont), PSČ 1123 Budapest, zapsané v obchodním rejstříku zapsaná v obchodním rejstříku 01-09-896553, DIČ: 14272428-2-43 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

 

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa a údaj o ceně. V případě objednávky na firmu zpracováváme název firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ. Tyto údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Po splnění smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musíme zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také využíváme k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu včetně hesla, při vytvoření objednávky nebo při propojení Vašeho účtu se sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů, navíc databáze umožní jednotlivým zákazníkům vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při jednání s naší infolinkou, při vyřizování reklamací nebo k marketingovým účelům (o těch se více dozvíte níže). Údaje dále využíváme pro zpracování pro marketingové účely. Popisu těchto osobních údajů se detailně věnujeme níže. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky. 

V rámci zajištění přepravy a doručení objednaného zboží, která je naplněním naší části smlouvy, rovněž zpracováváme Vaše osobní údaje, které předáváme partnerským přepravním společnostem. Tyto údaje poté uchováváme po dobu 5 let od vytvoření objednávky a to z důvodu možné reklamace, jak ze strany zákazníka, tak ze strany přepravce.

V rámci vylepšování a zkvalitňování naší nabídky produktů, inovace webových stránek www.butlers.cz, efektivního zacílení reklamních kampaní a jejich vyhodnocování, využíváme údaje získané díky "cookies". V případě, že jsem na svém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme  údaje o Vaší návštěvě webových stránek www.butlers.cz, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Další informace o cookies a pravidlech jejich používání na webových stránkách www.butlers.cz naleznete ZDE.

 

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro vyřízení Vaší objednávky a z důvodu plnění smlouvy, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa a údaj o ceně. V případě objednávky na firmu zpracováváme název firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ.

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při objednávce, registraci či při přihlášení k odběru newsletteru a které využíváme k zasílání newsletteru a k větší relevantnosti námi zasílaných sdělení.

Pro nabídku našich produktů zákazníkům, využíváme e-mailovou adresu, na kterou zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících s produkty, které jste dříve nakoupili na www.butlers.cz. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Vidámnyik Kft. v podobě omezeného přímého marketingu. Z tohoto důvodu nevyžadujeme se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit, případně vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na www.butlers.cz zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na www.butlers.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru nebo požádat o odstranění e-mailové adresy z databáze newsletterů na e-mailové adrese info@butlers.cz . Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů.

Pro nabídku produktů uživatelům a jejich propagaci, využíváme e-mailovou adresu, na kterou zasíláme obchodní sdělení. V tomto případě probíhá zpracování osobních údajů pouze na základě Vašeho zcela dobrovolného souhlasu. Jeho neudělení, nijak neomezuje využívání webových stránek www.butlers.cz, které můžete i na dále plnohodnotně využívat. Svůj souhlas udělujete při přihlášení k odběru newsletteru na hlavní stránce www.butlers.cz, kdy Vám poté na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzovací e-mail po jehož potvrzení, Vás zařadíme do databáze k odběru newsletteru. Souhlas můžete také udělit v průběhu registrace v rámci uživatelského účtu nebo později při úpravách Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v rámci každého zaslaného newsletteru nebo požádat o odstranění e-mailové adresy z databáze newsletterů na e-mailové adrese info@butlers.cz.

Naším hlavním cílem je, aby Vás zasílané informace inspirovaly a z tohoto důvodu, je pro nás velice důležité znát Vaší zpětnou vazbu v rámci reakce na newslettery. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím příslušného odkazu, který je součástní každého newsletteru nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@butlers.cz a Vaše kontaktní údaje nebudeme k zásílání newsletteru dále využívat. 

Věrnost je u nás na první místě. Velice si váží zákazníků, kteří se k nám vracejí a za jejich dlouhodobou přízeň, je rádi odměňujeme. Z tohoto důvodu potřebujeme mimo jiné vědět, jak dlouho jste již naším zákazníkem, jaké hodnoty dosahují Vaše realizované objednávky nebo jak často si zboží objednáváte. Na základě těchto údajů, jsme Vám pak schopni odměnit Vás za Vaši věrnost a z tohoto důvodu, je v našem oprávněném zájmu sledovat výše uvedené informace u jednotlivých zákazníků.

Pro zkvalitňování webových stránek www.butlers.cz, pro lepší zacílení reklamy nebo vylepšování nábídky produktů, zpracováváme "cookies", díky kterým zjišťujeme jaké produkty si prohlížíte, jak dlouho jste na našich webových stránkách a o Vaší další aktivitě a chování na webových stránkách www.butlers.cz. Zpracování informací získaných díky "cookies" je možné pouze na základě Vašeho zcela dobrovolného souhlasu s používáním příslušných cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Vidámnyik Kft. ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Další informace o cookies, jejich smazání a pravidlech jejich používání na webových stránkách www.butlers.cz naleznete ZDE.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

KOMU ÚDAJE PŘEDÁVÁME A KDO K NIM MÁ PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů a pro plnění smlouvy mezi Vidámnyik Kft. a zákazníkem.

Vidámnyik Kft. jakožto správce, dále pověřuje zpracováním osobních údajů a využívá služeb i třetích stran - zpracovatelů. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatel je každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Vidámnyik Kft. pro účely a způsobem, které Vidámnyik Kft. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili.

 

V rámci objednávky mohou být Vaše osobní údaje předány dopravním společnostem, jako například:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice
 • TOPTRANS EU a.s., se sídlem Priehon 50, Nitra, Slovenská republika
 • DPD - Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy
 • Pošta bez hranic, provozovatel FROGMAN s.r.o., se sídlem Rybníky IV 738, 760 01 Zlín

 

V marketingových a analytických systémech třetích stran, zpracováváme Vaše osobní údaje mimo objednávku, jako například:

 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Fragile media s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 (on-line agentura)
 • Premier system a.s., se sídlem Saturnova 1/1197, 104 00 Praha Uhříněves (ekonomický informační systém)
 • Simplia s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 (technická podpora e-shopu)

 

BEZPEČNOST A KDE DATA UCHOVÁVÁME?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti Vidámnyik Kft. a společnosti Simplia s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5. Zabezpečení a nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci pracující v oddělení zákaznické péče či vyřizování objednávek. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

 

VAŠE PRÁVA V RÁMCI GDPR A JAK JE VYUŽÍT?

Právo na zpřístupnění informací ohledně osobních údajů, které Vidámnyik Kft. zpracovává, ohledně povahy a účelu zpracování osobních údajů a současně poskytnutí informace ohledně příjemců osobních údajů mimo Vidámnyik Kft.. Obecné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny výše.

Právo na přístup k osobním údajům, které jste Vidámnyik Kft.. poskytli v rámci vytvoření objednávky nebo v průběhu registrace do uživatelského účtu. Bude Vám sděleno zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracováváme a případně Vám tyto údaje budou zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neúplnosti. Na tuto skutečnost nás můžete upozornit a informovat prostřednictvím e-mailu info@butlers.cz a my je bez prodlení opravíme. V případě, že se zaregistrujete na webových stránkách www.butlers.cz, můžete své osobní údaje upravit sami přímo ve svém uživatelském účtu. Písemnou žádostí na adresu sídla firmy Vidámnyik Kft., Alkotás u. 53., 1123 Budapest, nebo e-mailovou žádostí na adresu info@butlers.cz je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo na poskytnutí osobních údajů ve strukturované a automatizované formě na základě Vašeho souhlasu od Vidámnyik Kft. k jinému subjektu. Vaše osobní údaje budou poskytnuty a předány, Vám nebo na Vaši žádost jinému správci osobních údajů, v běžně používaném a čitelném formátu.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů v rámci zasílání obchodních sdělení. Tuto námitku lze provést zasláním e-mailu na info@butlers.cz, na jejímž základě Vidámnyik Kft. neprodleně ukončí zpracovávání osobních údajů pro tyto účely.

Právo na výmaz osobních údajů, tj. právo být zapomenut nebo právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely nebo v případě, že Vidámnyik Kft. nemá dále zákonný důvod tyto údaje zpracovávat, včetně Vašeho nesouhlasu s dalším zpracováním osobních údajů. V těchto případech máte právo požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů prostřednictvím e-mailu na adresu info@butlers.cz a v případě oprávněnosti Vašeho nároku, budou bez odkladu takto zpracované údaje vymazány. V případě, že je ale zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé z našich právních povinností nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nemůžeme Vaši žádosti vyhovět a údaje vymazat.

Právo na odhlášení z odběru newsletteru v případě, že si již nadále nepřejete být informováni o novinkách a akcích. Odhlásit se můžete kdykoliv prostřednictvím e-mailu na adresu info@butlers.cz nebo kliknutím na příslušný odkaz, jenž je součástí každého newsletteru.

Právo podat stížnost na UOOU - Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud usoudíte, že nedodržujeme práva a povinnosti v rámci zpracování osobních údajů, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na info@butlers.cz a my se vynasnažíme Vám vyjít maximálně vstříc. V případě, že Vám nebudeme i tak schopni vyhovět a pomoci, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 nebo prostřednictvím e-mailu posta@uoou.cz. 

 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek v rámci zpracování osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adresu info@butlers.cz a my se vynasnažíme Vám vše objasnit a současně maximálně vyhovět.

 

OD KDY ZÁSADY PLATÍ?

Tyto zásady nabývají platnosti od 01. 8. 2023.

Opravdu si přejete smazat položku z košíku?
 
 
Smazat