Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení uživatelského účtu a registrace v rámci věrnostního programu MŮJ BUTLERS

Uděluji společnosti BT RETAIL, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 24276481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199999, která je správcem internetového obchodu BUTLERS https://www.butlers.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti BT Retail s.r.o. dobrovolně poskytl/a v rozsahu [ jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, heslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost BT Retail s.r.o. zpracovávala Osobní údaje za účely:

  1. Registrace do věrnostního programu MŮJ BUTLERS, čerpání výhod věrnostního programu MŮJ BUTLERS a vedení uživatelského účtu v rámci internetového obchodu BUTLERS https://www.butlers.cz

V případě vyplnění data narození v rámci registrace do věrnostního programu MŮJ BUTLERS a vedení uživatelského účtu, souhlasíte se zasíláním narozeninové slevy v den Vašich narozenin 1x ročně na Vámi uvedenou kontaktní adresu elektronické pošty.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti BT Retail s.r.o. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost BT Retail s.r.o. je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti BT Retail s.r.o. Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 nebo prostřednictvím telefonního čísla + 420 777 751 116 a e-mailu info@butlers.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností BT Retail s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnost BT Retail s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Opravdu si přejete smazat položku z košíku?
 
 
Smazat