ESSENCE

Vonný olej Cotton Clouds 10 ml
199 Kč cena včetně DPH

Artiklové číslo: 10223738

Dostupnost: skladem, doprava 2-4 pracovní dny

Objednáváte více kusů než máme aktuálně skladem (cca 6 ks), zboží Vám rádi objednáme v centrálním skladě. Dostupnost se prodlouží o cca 2-3 týdny.

S vonným olejem ESSENCE Cotton Clouds dopřejete svým 20 až 30 milionům čichových buněk smyslné a voňavé opojení. Zkuste jej přidat k purpuře nebo do aroma lampy. K dostání v dalších variantách.

Detaily produktu

VAROVÁNÍ:

 • obsahuje: 2- (4-terc-butylbenzyl) propionaldehyd, (2E) -2- (fenylmethyliden) oktanal, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, 3,7-dimethyl-oktan-3-ol, hexyl-salicylát, citronellol, kumarin, 1- (2 3,8,8-tetramethyl-l, 2,3,4,5,6,7,8-oktahydrataftalen-2-yl) ethanon. Piperonal, reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-l-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-l-karbaldehydu, [la (E), 2p] -1- (2,6,6- Trimethylcyklohex-3-en-l-yl) but-2-en-l-on, allyl-3-cyklohexylpropionát, geranylacetát
 • může způsobit alergické reakce
 • způsobuje podráždění kůže - může vyvolat alergickou kožní reakci
 • způsobuje vážné podráždění očí
 • toxické pro vodní organismy

DOPORUČENÍ:

 • pokud je nutná lékařská pomoc, mějte připraven obal nebo štítek
 • udržujte mimo dosah dětí
 • zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • obsah i obal zlikvidujte v souladu s místními/národními/mezinárodními předpisy

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

 • omyjte velkým množstvím vody a mýdla

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

 • několik minut opatrně vyplachujte vodou
 • pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování

Měrná cena: 19 900Kč/l

Barva: čirá

Rozměry: průměr 2,4 cm, V 7cm, objem: 10 ml

Materiál: sklo, umělá hmota, pokojová vůně

Sdílejte s přáteli
Opravdu si přejete smazat položku z košíku?
 
 
Smazat