Osobní údaje


Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zcela zabezpečeny proti zneužití. 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele. Z této databáze může být kupující kdykoliv vymazán, pokud o to písemně požádá. Každý kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, změnu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. 

Osobní data, které kupující uvádí při objednávání, slouží výhradně pro potřebu naší firmy a za žádných okolností nebudou poskytnuta jiným subjektům. Vyjímku tvoří pouze naši externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Opravdu si přejete smazat položku z košíku?
 
 
Smazat