paperplane social-pinterest social-facebook social-twitter instagram email social-pinterest google-plus bag

Věrnostní program MŮJ BUTLERS

Zpět

Přihlášení do programu a vystavení věrnostní karty

Pro účast ve věrnostním programu MŮJ BUTLERS stačí vyplnit registrační formulář na pokladně prodejny BUTLERS v České republice nebo na webových stránkách. Poté Vám bude vystavena věrnostní karta s unikátním kódem na zadní straně a můžete začít naplno využívat své členské výhody (viz Pravidla a výhody programu MŮJ BUTLERS). Pokud se zaregistrujete na pokladně, kartu Vám vystavíme hned, pokud se zaregistrujete na webových stránkách, kartu Vám zašleme poštou na uvedenou adresu.

Používání karty

Karta je platná ve všech obchodech BUTLERS v České republice a na webových stránkách. Na věrnostní kartě se ukládají body, které zákazník sbírá při každém nákupu (body získá vždy po předložení věrnostní karty). S aktivní a platnou věrnostní kartou může zákazník čerpat veškeré výhody věrnostního programu a za nasbírané body si může vybrat výhody dle aktuálně platných pravidel programu. Vyplacení výhod v hotovosti není možné.

Karta je přenositelná. BT Retail s. r. o. (dále vždy jen BUTLERS) nenese odpovědnost za ztrátu, krádež, zničení nebo zneužití karty neoprávněnou osobou. Hodnotu a platnost karty si můžete ověřit v kterémkoliv obchodě BUTLERS v České republice.

Postup při ztrátě karty

Při ztrátě, odcizení či poškození originální karty může zákazník požádat o náhradní kartu osobně v obchodech BUTLERS nebo emailem na info@butlersprodejna.cz a bude mu vystavena karta nová a s novým unikátním kódem na zadní straně. Kartu si může vyzvednout na počkání v obchodech BUTLERS nebo mu bude odeslána na adresu uvedenou v registračním formuláři.

Vypovězení členství v programu MŮJ BUTLERS

Členství v programu MŮJ BUTLERS vzniká na dobu neurčitou. Členové věrnostního programu mohou svou účast v programu MŮJ BUTLERS kdykoliv vypovědět doručením písemné žádosti na adresu BT Retail s. r. o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 a vrácením věrnostní karty. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi a vrácení věrnostní karty. BUTLERS může členství zákazníka v programu také kdykoli ukončit i bez udání důvodu doručením výpovědi zákazníkovi. Výpovědní lhůta činí 14 dnů. Ukončením členství v programu MŮJ BUTLERS zaniká nárok veškeré výhody spojené s věrnostním programem.

Dodací adresa

Zákazník doručuje písemnosti na adresu sídla společnosti BT Retail s. r. o. (Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3) či na zákaznickou e-mailovou adresu (info@butlersprodejna.cz). BUTLERS doručuje zákazníkovi e-mailem či poštou na adresu uvedenou v registračním formuláři při přihlašování do programu nebo na zákazníkovu žádost změněnou dodací adresu. Písemnost doručovaná zákazníkovi poštou se považuje za doručenou 4. dnem po jejím odeslání na příslušnou adresu.

Změna osobních údajů

Za platné osobní údaje o zákazníkovi se považují údaje uvedené v registračním formuláři při přihlašování do věrnostního programu. Pokud chce zákazník oznámit změnu osobních údajů, učiní tak prostřednictvím e-mailu nebo písemně na dodací adresy firmy (viz Dodací adresa).

Změny všeobecných obchodních podmínek

BUTLERS může změnit Všeobecné obchodní podmínky. Tyto změny nabývají účinnosti po uplynutí lhůty 14 dnů od zveřejnění těchto změn na webových stránkách. Změny z oblasti Výhod věrnostní karty se objeví kromě webových stránek také v kamenných obchodech BUTLERS. Pokud zákazník během této lhůty nevypoví členství v programu a nedoručí zpět věrnostní kartu, platí, že změnu Všeobecných obchodních podmínek akceptuje a zavazuje se tyto změněné podmínky dodržovat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podpisem na registračním formuláři při přihlašování do věrnostního programu zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů společností BT Retail s. r. o. (BUTLERS). Souhlas je platný po dobu registrace do ukončení členství v programu a to v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, adresa, e-mail, datum narození, telefonní číslo a údaje o nákupech v obchodech BUTLERS v České republice za účelem zařazení do databáze programu, účasti v programech, zasílání adresných zásilek obsahujících slevové výhody nebo reklamní, marketingové a obchodní materiály. Dále souhlasí s tím, aby tyto údaje mohly být zpracovány BUTLERS pověřenými zpracovateli. Společnost BT Retail s. r. o. prohlašuje, že získané osobní údaje použije pouze na uvedené účely.

Ochrana osobních dat

Podmínkou platné registrace a vzniku členství v programech je řádné vyplnění všech vyžadovaných povinných osobních údajů v registračním formuláři při přihlašování do programu MŮJ BUTLERS a udělení souhlasu (podpis) s jejich zpracováním, používáním a uchováním a se zpracováváním, používáním a uchováním informací o nákupech zákazníka v prodejnách BUTLERS.

Přihlášení do věrnostního programu MŮJ BUTLERS

Do věrnostního programu MŮJ BUTLERS se přihlásíte vyplněním registračního formuláře, který Vám rádi poskytneme v kterékoliv kamenné prodejně BUTLERS v České republice nebo přímo na webových stránkách. Po vyplnění a podepsání registračního formuláře Vám bude aktivován Váš osobní účet a stáváte se členem věrnostního programu. Na pokladně nebo poštou obdržíte kartu s unikátním kódem na zadní straně a můžete začít využívat výhody věrnostního programu.

Sbírání bodů

Protože si vážíme našich zákazníků, držitelé věrnostní karty jsou za každý nákup odměňováni body, které se načítají na účtu k jejich věrnostní kartě. Za každých 100 Kč nákupu získá zákazník 10 bodů na svou kartu. Ve chvíli, kdy zákazník nasbírá dostatečný počet bodů, může tyto body využít jako slevu při dalším nákupu.

Aktuální počet bodů nasbíraných na věrnostní kartě Vám rádi po předložení karty sdělíme na pokladně v obchodech BUTLERS. Aktuální počet bodů je možné nalézt také na poslední účtence, kterou jste od nás dostali.

Dovolujeme si Vás upozornit, že při vrácení již zakoupeného zboží, bude odečten také odpovídající počet bodů z Vašeho účtu.

Uplatnění bodů

Využijte nasbírané body a plaťte jen tolik, kolik si vyberete!
Při nasbírání dostatečného počtu bodů, si můžete vybrat výhodu v podobě slevy nebo kreditu na nákup dle níže uvedeného klíče. Body z Vaší věrnostní karty je možné uplatnit v kterékoliv prodejně BUTLERS v České republice. Pro uplatnění výhody je nutné předložit věrnostní kartu.

Výhody:

500 bodů = 3% sleva nebo kredit 50 Kč na další nákup

1000 bodů = 10% sleva nebo kredit 150 Kč na další nákup

1500 bodů = 15% sleva nebo kredit 500 Kč na další nákup

2000 bodů = 25% sleva nebo kredit 1000 Kč na další nákup

Při uplatnění výhody se automaticky sníží využitý počet bodů na Vašem účtu.

Při uplatnění bodů z věrnostního programu na nákup se nenačítají nové body z této transakce.

Výhodné ceny pro členy věrnostního programu

S věrnostní kartou můžete čerpat i další výhody.
Jednou z nich jsou zvýhodněné ceny na vybrané produkty pro členy programu. Tyto produkty se pravidelně mění a jsou vždy označeny na cenovce zelenou barvou. Po předložení karty při nákupu se automaticky započítá cena označená zelenou barvou.
Abyste neprošvihli žádnou z pravidelných výhodných cen BUTLERS, všechny aktuálně zlevněné produkty si budete moci prohlédnout v pravidelném newsletteru.

Nový domov s BUTLERS

Uzavřeli jste manželství? Stěhujete se do nového domu či bytu? Speciální nabídka Nový domov s BUTLERS je určená pro Vás, kteří jste se rozhodli udělat velký životní krok. Po předložení oddacího listu, nájemní nebo kupní smlouvy, které nejsou starší více jak 60 dní, Vám rádi poskytneme slevu 15 % na jeden nákup v obchodech BUTLERS na vybavení Vašeho nového domova.

Vždy aktuální informace o akčních nabídkách

V průběhu roku se objeví akční nabídky výrobků BUTLERS a členové věrnostního programu o nich budou vědět jako první. Tyto nabídky Vám zašleme prostřednictvím e-mailu nebo poštou.

Prodloužená rezervace

Jako držitelé věrnostní karty můžete využít výhodu dvojnásobné doby rezervace vybraného výrobku, který se nachází v některém z obchodů BUTLERS. Doba rezervace je tedy možná až na 14 dní.

Narozeninové překvapení

Pokud jste v registračním formuláři vyplnili datum svého narození, tým BUTLERS pro Vás připravil malý narozeninový dárek.